Category Archives: TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2

Tuyển sinh khóa 52 hệ đại học loại hình vừa làm vừa học

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2021; Đề án tuyển sinh đại học năm 2021, Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh khóa 52 hệ đại học loại hình vừa làm vừa học tại Học viện Tài chính với những nội dung như sau: 1. Chuyên […]