Category Archives: Thông báo tuyển sinh

TB tuyển sinh hệ liên thông đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 20 đợt 2 năm 2019 

TB tuyển sinh hệ liên thông đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 20 đợt 2 năm 2019 1. Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành và chuyên ngành đào tạo – Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Ngành Kế toán): 80 chỉ tiêu – Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp (Ngành Tài […]

TB v/v Tuyển sinh hệ Liên thông trình độ Đại học Khóa 22 (Đợt 2) – Năm 2019

TB v/v Tuyển sinh hệ Liên thông trình độ Đại học Khóa 22 (Đợt 2) – Năm 2019 Học viện Tài chính phối hợp với Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội tổ chức tuyển sinh Hệ Liên thông trình độ Đại học khoá 22 (đợt tháng 12/2019) với những nội dung như­­­ sau: 1. […]